Radapciger za skidanje brisača, malih ležajeva, terminala akumulatora.