• Smer okretanja u smeru kazaljke na satu i obratno
  • Snaga trenutnog udara otpušta zarđale ili zamrznute šrafove bez oštećenja
  • Takođe se može koristiti za čvrsto zatezanje vijaka ili matica
  • Težina: 1.15 Kg
  • Dimenzije:19x5x5.5 cm