Sredstvo za čišćenje motora 600ml (110385) se koristi za čišćenje bloka motora i delova motora od kontaminacija ulja, masti, prašine i druge prljavštine sa puta. Nova formula bez alkalija na bazi vode sa upotrebom efikasnih organskih rastvarača i kompleksa surfaktanata je apsolutno bezbedna za ruke i premaze automobila.

Proizvod ima visoku moć čišćenja i nema miris.

Proizvod je spreman za upotrebu, bez razblaživanja.