Specijalni razređivač (reduktor) NORMAL koji se koristi za razblaživanje 2K akrilnih visokogradnih prajmera i 2K akrilnih završnih i osnovnih premaza. Savršeno razređuje i pruža savršenu površinu bez produženja vremena sušenja. Takođe se može koristiti za čišćenje opreme koja se koristi za nanošenje akrilnog materijala. NE sadrži reciklirane rastvarače.