Proizvod na bazi akrilnih veziva, aditiva i vode kao rastvarača. Primenjuje se za primarnu zaštitu drveta. Nanosi se četkom, valjkom, sunđerom u jednom sloju ili potapanjem. Ne razređuje se. Štiti drvo od žižka i drugih štetočina.