Punjena žica u kolutu za CO2. Žica je dizajnirana za poluautomatsko zavarivanje bez učešća ugljen-dioksida. Pakovanje: 5Kg. Promer: 0.8mm.