Brzosušiva, antikorozivna, temeljno-završna boja, koja se u isto vreme koristi i kao osnovna i kao pokrivna. Ima izuzetno antikorozivno dejstvo što praktično znači da ovaj proizvod menja antirost, temeljnu i završnu boju. Na dodir je za 30-60 minuta, a potpuno za 24 sata. Razređuje se isključivo razređivačem R1. U jednom sloju, 1Kg pokriva 8m2.