Osnovna uljana boja za metal od vazdušno sušive alkidne sintetičke smole, antikorozivnih pigmenata, aditiva i organskih rastvarača. Koristi se za zaštitu čeličnih konstrukcija, poljoprivrednih i građevinskih mašina, karoserije automobila. Koristi se kao osnovna boja za nanošenje sintetičkih emajl lakova na istoj bazi (dva osnovna i dva završna sloja) i kao samostalni premaz (najmanje 2-3 sloja, debljine 30-40 mikrometara). Svaki sledeći sloj nanosi se pošto je prethodni potpuno suv ili mokro na mokro. Svi premazi moraju biti izrađeni na istoj bazi.

Primena: Nanosi se na prethodno dobro očišćenu i odmašćenu površinu četkom, valjkom ili prskanjem. Razređuje se uljanim razređivačem.

Skladištenje: U suvim prostorijama na temperaturi od 5°C do 30°C.