Pištolj manjih dimenzija i fine dizne 1.0mm. Koristi se za baze, akrile, lakove…

  • Idealan radni pritisak: 1.5 bara
  • Maksimalni radni pritisak: 2.5 bara
  • Širina lepeze: oko 11cm
  • Optimalna razdaljina nanošenja: 15cm
  • Potrošnja vazduha: 140-200 L/min
  • Zapremina lončeta za boju: 250ml