Otklanja maglu sa autostakala i sprečava njeno ponovno formiranje narednih nekoliko nedelja. FOX je jednostavan za upotrebu, ne ostavlja trag. Može se koristiti ne samo zimi, nego i za vreme kišnih i vlažnih dana tokom cele godine.

Upustvo: Očistite i posušite površinu koju ćete prskati. Dobro protresite pre upotrebe. Raspršite ravnomerno po površini. Ispolirajte sa čistom, suvom i mekom krpom.

Napomena: Na jednom od stakla ne primenjivati sredstvo (najbolje na zadnjim bočnim staklima) da bi se na njihovoj površini mogla kondenzovati vlaga.