Vuneni aplikator za poliranje namenjen uklanjanju teških oštećenja i tragova brušenja laka uz smanjeno zagrevanje podloge. Preporučuje se korišćenje u kombinaciji sa grubljim pastama, nakon čega mora uraditi dodatna obrada sa manje abrazivnom pastom za poliranje i mekanijim aplikatorom.