Messerovi visokokvalitetni regulatori pritiska za gasove. U ponudi su regulatori za CO2, acetilen i kiseonik.