Mipa Aktivprajmer (washprimer) je 2k filer specijalno namenjen za aluminijum, sa aktivnom zaštitom protiv korozije i odličnom adhezijom na gvožđe, čelik i galvanizovane metale. Može biti obojen sa 1K i 2K Mipinim sistemima ( sa izuzetkom epoxy i vodorazredivih sistema).

Pokrivna moć: 8.0 – 10.0 m²/L

Napomena: Cena se odnosi na set Aktivprajmera 1L i hertera 0.5L.