Mipa 2K-Multifiller ima karakteristike: brzo sušenje, višenamensko brušenje i vlažno-vlažno punjenje u jednom. Primena i na plastičnim i na metalnim površinama. Izuzetna univerzalna adhezija: primenjuje se direktno na čeliku, gvožđu, aluminijumu i pocinkovanim površinama, kao i na najčešće korišćenim plastičnim površinama u automobilskoj industriji (npr. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC i GRP). Štaviše, moguće je premazati netaknute površine bez prethodnog brušenja.

Univerzalni 2K prajmer sa odličnim adhezijskim svojstvima. Ako se koristi kao brusni, lako se obrađuje. Primena mokro-na-mokro je takođe jednostavna. Može se koristiti direktno i na plastičnim i na metalnim podlogama. Pojednostavljuje obradu majstorima, jer omogućava najrazličitije načine primene. Ovaj proizvod kombinuje karakteristike prajmera koji se brusi, mokro-na-mokro prajmera i punila za plastiku. Mnogo različitih punila i njihovih aditiva zamenjuje se jednim proizvodom, što dovodi do pojednostavljenja rada. Može se premazati sa Mipa 1K i 2K lakom.

Meša se u razmeri 4:1 sa Mipa MS10 herterom, a 6:1 sa Mipa HS10 herterom. Koristi razređivač: Mipa 2K V25.