Mipin lak za ušpricavanje u sistemu MIPA WBC. Pogodan za korišćenje posle Vicroma, kao i za manje popravke popravke, da bi se onemogućili prelazi.