Abrazivi za predpoliranje namenjeni su za matiranje i uklanjanje sitnih nepravilnosti lakiranih površina.

Posebna formulacija stearatnog sloja kojim su zaštićene abrazivne čestice sprečava zapunjavanje abraziva što utiče na trajnost materijala i omogućava visok nivo završne obrade i odičnu pripremu povšine za dalji tretman. POLARSTAR je Premium materijal za mokro i suvo brušenje.