Retukulirani ravni sunđer za uklanjanje holograma daje izvrsnu završnu obradu na svežim i potpuno očvrsnutim premazimaa. Dobra ravnoteža između elastičnosti i gustine sunđera doprinosi vrhunskom konačnom rezultatu. Sunđer je dizajniran za upotrebu u kombinaciji sa Polarshine® pastama VF5 i sa Polarshine® 3 antistatičkim voskom.

Mirka kod: 7993100111.