• Kvalitetni alatni čelik pruža dug radni vek
  • Klešta ima otvorenu oprugu što znatno olakšava rad sa ovim alatom
  • Otporna gumena drška sa zaštitnim slojem osigurava siguran hvat
  • Predviđeni za precizne radove u elektronici, izgradnji modela, mikromehanici i horologiji