Komplet  za rastavljanje kugličnih zglobova, igli, upravljačkog volana i ramena. Komplet omogućava demontažu većine elemenata vešanja popularnih putničkih automobila, postavljenih na konusne veze.