• Kapacitet: 30T
  • Težina dizalice: 38 Kg
  • Maksimalno dizanje: 307 mm
  • Minimalna visina: 150 mm
  • Dužina dizalice sa ručkom: 1250 mm
  • Širina prednjeg dela: 215 mm
  • Dužina dizalice: 420 mm
  • Radni pritisak: 9-12 bar