PPG razređivači za metalik boje, baze, 2K i lakove, naročito preporučljivi za PPG metalik boje i baze. Prodaju se u tri varijante:

  • D808 – Spori razređivač. koristi se u zimskim uslovima. Radna temperatura od 5°C – 18°C.
  • D807 – Srednji razređivač. Koristi se pri spoljnoj temperaturi od 18°C – 25°C.
  • D812 – Brzi razređivač. Koristi se na temepraturama od 25°C – 35°C.