Presto Sredstvo za čišćenje kontakata je visokokvalitetno sredstvo za čišćenje, koje obezbeđuje trajnu provodljivost u električnim spojevima. Koristi se na relejima, kablovima, platinama i sličnim spojevima. Odstranjuje ulje, masnoću i prljavštinu pri redovnom korišćenju. Pogonski plin CO2. Pre upotrebe , kao i za vreme upotrebe dobro promućkati.

Primena:

  • Veze, motori, ožičenje i priključci na automobilima i motociklima
  • Bicikli
  • Štampane ploče, kontakti, utičnice…
  • TV, radio, alati, muzički sistemi…