Tečni metal je vrlo uspešno sredstvo za većinu popravki i lepljenjena  pogotovo u slučajevima kad varenje i letovanje nije pogodno. Može da se koristi na gvožđu, aluminijumu, čeliku, mesingu, bakru, olovu, betonu, drvetu, eternitu i dr.

  • Dvokomponentni
  • Na bazi epoksidnih smola bez rastvarača
  • Otporan na benzin, ulja, masnoće,  i ostale agresivne tečnosti
  • Lako se oblikuje i posle stvrdnjavanja može da se obrađuje kao metal
  • Otporan na temperaturu do 180°C