Sredstvo QUIXX uklanja ogrebotine i mala oštećenja boja brzo, efikasno i pouzdano sa svih sjajnih i metalik premaza.

  • Dvokomponentni sistem sa abrazivnom pastom (popravka br.1) i posebnim lakom (završna obrada br.2)
  • Jednostavna, brza i efikasna aplikacija u dva koraka
  • Poboljšana efikasnost pomoću tehnologije plastične deformacije (PDT)
  • Rezultati profesionalnog kvaliteta
  • Eliminiše skupe popravke
  • All-inclusive komplet sadrži sav pribor potreban za popravke
  • Sadržaj: Popravka br.1, završetak br.2, profesionalne krpe za poliranje i P3000 brusni papir