Koristi se između osnovne  mašine i vune, omogućava glatko i sigurno poliranje i na zaobljene površine.