• Dvostruki ulaz vazduha, omogućava veći protok vazduha, što olakšava disanje
  • Antialergijska
  • Maska je opremljena sa dva ugljenična filtra i izduvnim ventilom
  • Pogodno za upotrebu u kontaminiranim atmosferskim površinama i isparenjima sa tačkom ključanja preko 65° celzijusa, kao što su rastvarači i boje, nudeći odgovarajuću zaštitu (sa sadržajem kiseonika u vazduhu preko 17% zapremine)
  • Maska sa dvostrukim ugljenim filterom protiv organskih i rastvorljivih isparenja
  • Kućište maske od termoplastične gume
  • Elastična traka za učvršćivanje
  • Svaki od ugrađenih hemijskih filtera maske klasifikovan je kao “filter protiv kontaminiranih isparenja, A tip, klasa 1” prema EN 141