Žice za zavarivanje:

  • U zaštitnom gasu TIG postupkom:
    • VAC 60 – Pobakrena i nepobakrena žica za zavarivanje u zaštitnom gasu MAG postupkom. Pogodna je za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 530 N/mm2. Takođe, koristi se za zavarivanje kotlovskih limova, cevi, čelika za brodogradnju, mikrolegiranih čelika i čeličnih livova. CTOD je atestirana (VAC 60 žica) žica u obliku štapova za zavarivanje TIG postupkom se najviše koristi za zavarivanje korenih zavara. Pakovanje: Žica je namotana na koture – metalne i plastične (po standardu AWS A5.18 i DIN 8559), slobodno i precizno namotana, navoj do navoja. Štapovi su pakovani u kartonsku kutiju.
  • U zaštitnom gasu CO2-MAG postupkak
  • U gasnim mešavinama-MIG postupak
  • FLUX punjena žica za MIG-MAG zavarivanje