Posebno formulisana smeša za razređivanje laka i za sprečavanje vidljivih prelaza kao delomičnog lakiranja. Vrlo jednostavna izrada prelaza.