• Čisti i održava sve gumene površine od gumenih prostirki do guma
  • Produžava životni vek
  • Osvežava boju
  • Održava elastičnost gume
  • Sprečava smrzavanje kedera u zimskom periodu.