Standocryl VOC Easy Clear K9510 može se koristiti za širok spektar primene uz posebne VOC Easy učvršćivače. Pogodan je za upotrebu u gotovo svim uslovima servisa i daje vrlo dobre rezultate.

Lak se prodaje u setu sa herterom Standox VOC Easy 10-20, 20-30 ili 30-40 zavisno od sezone. Standox nudi poseban asortiman učvršćivača za najveću moguću fleksibilnost. Oni pomažu u postizanju izvanrednih rezultata u različitim vrstama aplikacija – od mikro popravki do delomičnih ili potpunih dorada – i u uslovima servisa, a oni su jednostavni za upotrebu.

  • VOC-kompatibilan prozirni lak za sisteme prozirnih baza
  • Spreman za nanošenje nakon dodavanja učvršćivača
  • Jednostavan za upotrebu u gotovo svim tipovima radionica i prostora
  • Nanošenje u jednom postupku prskanja (aplikacija u jednom koraku)
  • VOC kompatibilan

Za više informacija, klikni na –> Tehnički list