Nož za obrezivanje folije ili zaštitnog papaira. U ponudi je 0001 Standard nož za folije.