Git za izravnavanje laganih udubina visoke moći zapunjavanja vrlo lak za brušenje. Isporučuje se sa herterom i u ambalažama od 900 gr i 1.8 Kg.