Za ispunjavanje  nepravilnosti na velikim površinama od čelika, alumnijuma, delova od cinka i stakloplastike, kao i na zarđalim delovima. Lako se obrađuje. Isporučuje se sa herterom i u ambalaži od 1 i 1.8 Kg.