Kameni brusni profili koriste se u alatnicama prilikom izrade najrazličitijih alata, te za čišćenje odlivaka i otkivaka. Koriste se uz pneumatski i električni alat za brušenje. Za nekaljeni i kaljeni čelik.

  • Oblici: cilindrični (valjkasti).