Cromax 779R je univerzalni poliesterski git koji se isporučuje sa herterom. Na osnovu modifikovanog poliesterskog polimera, 779R je pogodan za većinu metala, aluminijum, pocinkovani čelik, poliester od staklenih vlakana i mnoge OEM završne obloge i Cromax podne obloge. 779R je usklađen sa VOC, u skladu sa direktivom 2004/42 / EC.

  • Univerzalni git
  • Fleksibilne opcije sušenja
  • Lak za brušenje

Prednosti:

  • Pogodno za mnoge podloge
  • Pogodno za infracrveno sušenje (čak i sa pocinkovanim podlogama)
  • Pospešuje produktivnost