Anaerobni proizvod koji lepi cilindrične delove posebno gde je potrebna naknadna demontaža radi održavanja.