Fasadna boja izrađena na bazi akrilnih smola, visokokvalitetnih pigmenata i punila. Koristi se za bojenje novih i obnovu starih fasada, zidnih površina u enterijeru i drugih površina u građevinarstvu. Sa tretirane površine pre upotrebe Irkofasa potrebno je odstraniti slabo vezane delove starih premaza, masne mrlje i prašinu, podloga mora biti čista, suva i mehanički čvrsta. Boja se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Razređuje se uljanim razređivačem, za prvi sloj do 10% a za drugi sloj do 5%. Sušenje između slojeva traje 24 časa.

Potrošnja: 6 m2/Kg u jednom sloju.