Izrađen je na bazi alkidnih smola, organskih i neorganskih pigmenata i rastvarača. Sintetički emajl se koristi za zaštitu metalnih i drvenih površina, za spoljnu i unutrašnju upotrebu.

Priprema površine: Metalna površina mora biti suva i čista bez rđe i masnoća. Sintetički emajl nanositi preko osušenog sloja osnovne boje. Drvene površine treba da budu suve i odmašćene.

Način nanošenja: Boja se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u jednom ili dva sloja. Drugi sloj nanositi posle sušenja od 24 časa. Do željenog viskoziteta razređuje se uljanim razređivačem.

Sušenje: Zavisno od temperature sredine suši na prašinu za 4 časa, a film dostiže potpunu tvrdoću za 72 časa.

Razređivati IRKOM uljanim razređivačem.

Potrošnja: 0,75L pokriva oko 7m².