Mipa P 13 je dvokomponentni git na bazi poliesterskih smola srednje viskoznosti čija je specifična težina smanjena za 30%. Kombinuje lako sečenje sa apsolutno zatvorenom površinom. Mipa P 13 se nanosi na čelične ploče, GRP i na drvetu. Može se lako brusiti visokim abrazijama nakon kratkog vremena sušenja.