Fleksibilni blok za vodobrusni papir. Drži vodobrusni papir i omogućava ravnomerno brušenje, bez oštećenja od direktnog pritiska prstiju. Dvostran je – jedna strana fiskira papir a druga služi za čišćenje površine i uklanjanje viška vode.