Thin Flex skoč-brajt je idealan za širok spektar aplikacija od čišćenja i završne obrade do blagih brušenja. Fleksibilnost Beartexa i lakoća su odlična alternativa za konvencionalne ručne brusne materijale.