Sprej za čišćenje i održavanje električnih kontakata, kao što su utičnice, potenciometri, klizeći kontakti i štampane ploče. Ne oštećuje metal i sintetičke materijale. Sprej se može koristiti pod svim uglovima(360°C). Napomena: Pre upotrebe isključite električne uređaje.