Syntelan lepak je univerzalni lepak na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Prodaje se u tubi ili u konzervi pod oznakom 135.

Syntelan u tubi – Koristi se u širokoj potrošnji. Lepi: kožu, gumu, tekstil, plutu, veštačke materijale međusobno kao i na beton, drvo, metal i druge materijale. Upustvo za upotrebu: Lepak se nanosi na obe očišćene površine, sačekati 10-15 minuta i spojiti pod pritiskom.

Syntelan 135 – je polihloroprenski lepak za višenamensku upotrebu. Lepi: kožu, gumu, neolit, tekstil, ultrapas, šperploču, ivericu, drvo, plutu i sl. Upustvo za upotrebu: Suve i očišćene površine materijala koji se lepe premazati tankim slojem lepka (porozne treba dva puta). Sušiti 10-15 min., nakon čega vršiti slepljivanje jakim pritiskivanjem. Vezivanje traje 24 časa.