SikaFast-5211 NT je fleksibilan dvokomponentni sistem za lepljenje (3 minuta). Zasnovan je na ADP, Sikinoj tehnologiji polimera, dobijenoj iz akrilne hemije. SikaFast-5211 NT je pastojan, nezapaljiv materijal koji omogućava jednostavnu i preciznu primenu. ADP tehnologija nudi novu generaciju brzih fleksibilnih lepkova dizajniranih za zamenu tehnika zavarivanja, zakivanja, kliniranja i drugih mehaničkih tehnika pričvršćivanja.